VAR

"İlham Əliyev gəncliyin ən böyük dostu və himayədarıdır"

Azərbaycanın son illərdə bütün sahələrdə qazandığı uğurlardan söz açan dövlət başçısı yürütdüyü tam müstəqil siyasətin bundan sonra da davam edəcəyini və ölkəmizin daha da qüdrətlənəcəyini söylədi. Amma bu işdə gənclərin də öz üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmələri vacibdir: “Azərbaycan gəncləri fəaldır, vətənpərvərdir, biliklidir, savadlıdırlar. Gənclər, mən sizə inanıram, güvənirəm”.

 

Cənab İlham Əliyevin çıxışlarında söylədiyi kimi gənclər  milli ruhda tərbiyə almalı, vətənpərvərlik ovqatında olmalı, təhsilə çox böyük fikir verməli, peşəkar və fəal olmalı, xalqının maraqlarını hər şeydən üstün tutulmalı və dövlət maraqları, milli mənafeyi, müstəqilliyi layiqincə qorumalıdır.

 

Gənclər əmindirlər ki, Azərbaycan məhz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xoşbəxt, parlaq gələcəyə qovuşacaq və bu yolda bir vətəndaş olaraq onlar həmişə öz liderlərinin yanında olacaqlar.

 

Çünki İlham Əliyevin siyasəti ölkəmizin təbii sərvətlərinin insan kapitalına çevrilməsinə, dövlətin dayanıqlı inkişafına yönəlib. Gənclərin ən böyük xoşbəxtliyi, ən dəyərli sərvəti məhz Azərbaycanın müstəqilliyi, sabitliyi və tərəqqisidir.

 

Göründüyü kimi, Azərbaycan dövləti ölkə gənclərinə hərtərəfli qayğı və diqqət göstərdiyi kimi, gənclərimiz də dövlətin etimadını hər addımda doğrultmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Hər gün, hər addımda şahidi oluruq ki, Azərbaycan gəncliyi öz dövləti və lideri ətrafında sıx birləşib.

 

Öz dövləti və lideri ətrafında sıx birləşən müasir gənclər Azərbaycan Prezidentinin ən böyük dəstəkçisi və onun siyasətinin davamçılarıdırlar.

 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın öz fəaliyyəti zamanı Azərbaycan gəncliyinə göstərdiyi qayğını

 

İndi isə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın öz fəaliyyəti zamanı Azərbaycan gəncliyinə göstərdiyi qayğı barədə bəzi məqamlardan söz açaq. Yeri gəlmişkən, bu günlərdə televiziya verilişlərindən birində qeyd edildi ki, Mehriban Əliyevanın bir ictimai-siyasi xadim kimi fəaliyyəti başdan-başa uşaqlara və gənclərə qayğı nümunəsini yaratmaqdan ibarətdir. Bu fikir çoxsaylı faktlara və güclü məntiqə əsaslansa da, deməliyik ki, xanım Əliyevanın ictimai-siyasi fəaliyyətinin böyük bir hissəsi gənclərlə bağlıdır.

 

Yeniyetmə və gənclərlə aparılan işlər həm də Heydər Əliyev Fondunun və onun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın gündəlik fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri olub. Fondun və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın gənclərə olan qayğısı, onların respublikamızın layiqli vətəndaşı olmaları üçün görülən işlər və xüsusilə kimsəsiz uşaq və gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası, onların həyatda öz yerini tutması, layiqli vətəndaş kimi böyüməsi istiqamətində həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumat verilib.

 

Mehriban xanım Əliyevanın YUNESKO xətti ilə reallaşdırdığı tədbirlər də gənclərimizin mənəvi-estetik tərbiyəsinin formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Şirvanşahlar Saray Kompleksi”nin, YUNESKO-nun “Dünya irs siyahısı”na salınması, həmin siyahıya sonradan Qobustan Qoruq Muzeyinin və Atəşgahın da daxil edilməsi təkcə dövlətçilik və milli mənafe baxımından deyil, həm də gənc nəslin müasir tələblərə cavab verən səviyyədə formalaşdırılması baxımından mühüm önəm daşıyır. Yəni bu faktlar hər bir gəncin dünənimizlə, keçmişimizlə fəxr etməsinə və sabaha ümidlə baxmasına zəmin yaradır.

 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva həm özünün ictimai-siyasi fəaliyyətində, həm də rəhbərlik etdiyi qurumun həyata keçirdiyi bütün tədbirlərdə yetişməkdə olan nəslin sağlamlığını, intellektual və fiziki inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır. “Gənc nəslə qayğı göstərmək, onların problemlərini həll etmək, istedad və qabiliyyətlərini üzə çıxararaq inkişaf etdirmək tək dövlətin və ya hansısa qurumun vəzifəsi deyildir. Bu, bizim hər birimizi hər gün narahat etməli olan məsələyə, gündəlik fəaliyyətimizin bir hissəsinə çevrilməlidir” – deyən xanım Əliyeva adı çəkilən istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlərlə sadəcə bütün insanlara nümunə göstərir. Heydər Əliyev Fondunun reallaşdırdığı istənilən möhtəşəm proqramın mahiyyətinə varanda, orada ilk növbədə gəncliyə qayğı məsələsinin ən qabarıq şəkildə özünü göstərdiyinin şahidi oluruq. Ona görə də Heydər Əliyev Fondunun ölkədə sağlam, kamil və bilikli gənc nəsil yetişdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə söz açmaq istəyirdik. Ancaq ötən ayın əvvəlindən Azərbaycanda 2007-ci ilin Gənclər İli elan edildiyinə görə bu yazını da bilavasitə həmin kontekstdə qələmə aldıq.

 

Son illər Azərbaycanın dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də gənclər siyasətidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi məktəbinin yetirməsi olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu meyarları nəzərə alaraq ölkəmizin qüdrətli dövlətə çevrilməsi naminə gənclərə böyük inam bəsləyir, ölkəmizdə onlara yüksək şərait yaradılması istiqamətində dövlət proqramları qəbul edilir.

 

Hər bir dövlətin əsas missiyası gələcəyini etibar edəcəyi nəsil formalaşdırmaqdır. Prezident İlham Əliyev gənclərin potensialından ölkənin mənafeyi naminə tam və düzgün istifadə olunması, dövlət idarəçiliyi sistemində iştirakının gerçəkləşdirilməsi məqsədilə 2005-ci il avqustun 30-da "Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı"nı təsdiq etdi ki, bu da gənclərə dövlət qayğısının artırılmasını təmin edirdi. Həmin sərəncamda ölkəmizdə gənclərlə bağlı dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri öz əksini tapmışdır. Bu istiqamətlər tamamilə xalqımızın milli mənafelərinin inkişafına yönəldilərək gəncləri ideya müəllifi olmağa səsləyirdi. Yəni, hər bir gənc fərdi qaydada özünü idarəçi kimi yetişdirməli, daim təşəbbüskarlıq göstərməlidir. İlham Əliyev Gənclərin Azərbaycan cəmiyyətində rolu çox böyükdür.

 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan da, bu müstəqilliyi bərpa edən də gənclər olmuşlar. Müstəqilliyimizin ilk illərində, çox ağır illərdə gənclər həmişə Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün çalışmışlar.

 

Biz bu gün güclü dövlət qururuq. O dövlət ki dünya miqyasında böyük hörmətə malikdir. Biz çalışmalıyıq və çalışırıq ki, inkişafımız dayanıqlı olsun. Buna nail olmaq üçün sadəcə güclü iqtisadiyyata malik olmaq kifayət deyil. Dayanıqlı inkişaf üçün gərək gələcəkdə ölkəmizi idarə edəcək insanlar da daim dövlətçiliyə, inkişafa töhfə versinlər. Gənclər gələcəkdə ölkəmizi idarə edəcək. Ölkəmizin taleyi gənclərdən asılı olacaq. Bizim gənclərimizin fəaliyyəti, baxışı və fikirləri gələcəkdə ölkəmiz üçün həlledici olacaq.

 

Azərbaycan əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum olmuşdur. Xalqımız müstəqillik arzuları ilə yaşamışdır. Bu, tarixi bir şansdır ki, bizə verildi. Sovet İttifaqının dağılmasını heç kim təsəvvür edə bilməzdi. Hətta böyük dövlətlərin analitik mərkəzlərində də belə ssenari nəzərdən keçirilmirdi. Bu fürsət bizə verildi və bu məsuliyyət bizim üzərimizdədir. Biz Azərbaycanda güclü, özünə güvənən, müstəqil dövlət qururuq. Bu dövlət əbədi yaşamalıdır və uğurla yaşamalıdır.

 

Ona görə son 20 il inkişaf, sabitlik dövrü olmuşdur. Bu dövr ərzində Azərbaycan dünya miqyasında, bir daha demək istəyirəm ki, çox güclü dövlətə çevrilmişdir. Bizim ordumuz güclü ordular sırasındadır. Mənim təhlilimi beynəlxalq qurumlar da təsdiqləyir.

 

Biz bu illər ərzində enerji siyasətində tarixi layihələrə imza atdıq, Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirdik. Hazırda “Cənub” qaz dəhlizini icra edirik. Bu da bizim təşəbbüsümüzdür. Özü də 1994-cü ildə “Əsrin kontraktı” imzalananda əlbəttə ki, bizim iqtisadi və siyasi vəziyyətimiz indiki kimi deyildi. Bizə hər tərəfdən təzyiqlər göstərilirdi və o vaxt iqtisadiyyatımız demək olar ki, dağılmış vəziyyətdə idi. Ancaq Heydər Əliyevin güclü iradəsi, cəsarəti və gələcəyə olan baxışları bunu mümkün etmişdir. Biz bu illərdə iqtisadi şaxələndirmə ilə məşğul olmuşuq. Amma bu sahə ilə yenə də məşğul olmaq lazımdır. Ancaq bir çox məsələləri həll edə bilmişik. Azərbaycan indi kosmik dövlətə çevrilibdir. Elmin, təhsilin inkişafı, infrastruktur layihələrinin icrası - bütün bunlar ölkəmizi gücləndirir.

 

Hesab edirəm ki, bu gün ölkəmiz üçün yeni dövr başlayır. Əminəm ki, bu dövr də uğurlu olacaqdır. Bu, postneft dövrüdür. Postneft dövrü bizim hesablamalarımıza görə 2040-cı ildən sonra başlamalı idi. Ancaq neftin qiymətinin kəskin düşməsi nəticəsində artıq biz postneft dövründə yaşayırıq.

 

Əlbəttə ki, iqtisadi sahədə ciddi islahatların aparılmasına çox böyük ehtiyac var. Bu islahatlar başlayıb və dərinləşəcək. Biz çalışmalıyıq və əminəm, buna nail olacağıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatlarından fərqlənməsin, o səviyyədə olsun. Çünki gərək bütün mexanizmlər, bütün meyarlar bu tələbləri ehtiva etsin.

 

Bizim çox güclü intellektual potensialımız var, coğrafi vəziyyətimiz çox əlverişlidir. Bu gün Azərbaycan tranzit ölkə kimi artıq dünya miqyasında böyük hörmətə malikdir. Siz də yəqin izləyirsiniz ki, tranzit yollar artıq Azərbaycandan keçir. Digər üstünlüklərimiz var. Azərbaycanda savadlılıq 100 faizdir. Bu da bizim böyük sərvətimizdir. Ona görə mən ölkəmizin uğurlu inkişafına nəinki inanıram, əminəm ki, belə də olacaq.

 

Növbəti 2-3 il ərzində, xüsusilə iqtisadi sahədə yeni iqtisadi model artıq işləməyə başlayacaqdır. Birinci mərhələdə, 1990-cı illərin əvvəllərində biz tənəzzülün qabağını almalı idik və almışıq. Bundan sonra Heydər Əliyev neft strategiyasının icrası nəticəsində böyük layihələrə nail ola bilmişik. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum bizə çox böyük imkanlar yaratdı. Neft Fondu yaradıldı. Azərbaycan böyük həcmdə nefti ixrac etməyə və gəlir əldə etməyə başlamışdır. Biz gəliri də ölkəmizin inkişafına yönəltdik. Bölgələrdə, Bakıda yeni infrastruktur layihələri həyata keçirildi, məktəb binaları, xəstəxanalar tikildi, yəni, infrastruktur tamamilə yeniləndi. Hələ ki, görüləsi işlər çoxdur. Amma infrastruktur layihələrinin böyük hissəsi artıq reallaşıb. Buna biz vəsait sərf etdik ki, gələcəkdə neftdən asılılığı daha da azaldaq.

 

İndiki dövr isə inkişaf etmiş ölkələrdəki kimi, daha çox innovasiya, intellektual inkişaf dövrü olacaq. Onlar nəyin hesabına inkişaf edirlər? İnkişaf etmiş ölkələrdə, onların böyük əksəriyyətində neft-qaz yoxdur. Onların böyük şirkətləri var. Onlar gedib xarici ölkələrdə neft-qaz hasil edirlər və öz büdcələrinə vergi ödəyirlər. Onlar nəyin hesabına inkişaf edirlər? Ancaq texnologiya, bilik və savad hesabına.

 

Bu gün əlbəttə ki, dünyada bizdən qat-qat çox neft hasil edən, ixrac edən ölkələr var. Ancaq onlar da texnologiyaları Qərbdən alırlar. Bu, bu günün reallıqlarıdır. Əlbəttə, mən çox istərdim ki, Azərbaycanda alimlər ixtiralar ortaya qoysunlar, dünya elminə töhfələr versinlər. Əminəm ki, bu, olacaq.

 

Amma indiki dövrdə biz Azərbaycana qabaqcıl texnologiyaları gətirməliyik və kadr potensialı da hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə texnoloji tərəqqidən kənarda qalmayaq. Bundan sonrakı dövrdə həm siyasi müstəvidə, həm də iqtisadi və hərbi sahələrdə texnologiyalar, bilik, savad hər şeyi həll edəcək. Bu gün artıq hərbi sahədə yeni texnologiyalar hər şeyi dəyişir. O qədər də böyük orduya malik olmayan ölkələr bəlkə də hərbi cəhətdən ən güclü ölkələrə çevrilir. Ona görə biz bu sahəni daim diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Ona görə Azərbaycanda elmin inkişafına, yeni texnologiyaların, İKT-nin, kosmik sənayenin inkişafına böyük diqqət verilir. Təkcə ona görə yox ki, biz bu sahəni yaradaq və onunla öyünək. Ona görə ki, bu, intellektual inkişafa təkan verir.

 

Xüsusilə bu, gənclərə aiddir. Burada təhsil, bilik ön plandadır. Yəqin, biz hamımız və balaca uşaqlar, tələbələr də tez-tez eşidirlər ki, oxumaq, təhsil almaq lazımdır. Bəziləri buna öyrəşir, amma doğrudan da budur əsas. Bu olmasa, ölkələr inkişaf edə bilməyəcək. Neftlə, qazla zəngin olan ölkələr bundan sonra da texnologiyalar alacaqlar. Xarici şirkətlər gəlib onlar üçün infrastruktur yaradacaqlar və s. Amma nə vaxtsa bu neft, qaz qurtaracaq. Ondan sonra nə olacaq?!

 

Biz gələcəyə bax, bu prizmadan yanaşmalıyıq. Uzunmüddətli strategiyamızı müəyyən edirik, edəcəyik. Neftdən asılılıq tamamilə aradan götürülməlidir. Biz iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın inkişafı, şəffaflığın hesabına buna nail oluruq və olacağıq. Gənclər cəmiyyətimizin fəal üzvləri kimi əlbəttə ki, bütün bu işlərdə fəal rol oynamalıdırlar. Mən buna əminəm ki, belə də olacaq və gənclərdən fəallıq gözləyirəm. Cəmiyyəti narahat edən, incidən məsələlərin ortaya çıxmasında gənclərin də böyük rolu var. Biz çalışmalıyıq ki, bütün qüsurları aradan götürək və hər sahədə ədalət tam təmin edilsin. Çünki ədalət olmasa, inkişaf ola bilməz. Ədalət ailədə də, məişətdə də, siyasətdə də, hər sahədə olmalıdır.

 

Belə olan halda ölkəmiz uzunmüddətli inkişafa nail olacaq. Mən demişəm, bizim müstəqilliyimiz əbədidir. Amma biz gərək müstəqilliyi möhkəmləndirək. O qədər müstəqil ölkə var ki, müstəqil siyasət apara bilmir. Yəni, müstəqillik şərti xarakter daşıyır. Biz müstəqil siyasət aparırıq. Buna görə bir çox hallarda hədəfə çevrilirik. Bizə qarşı olan təzyiqlər, qarayaxma kampaniyalarının əsas səbəbi də odur ki, biz həmişə özümüzü ləyaqətlə aparırıq. Bütün auditoriyalarda, açıq və qapalı görüşlərdə sözümüzü deyirik, xalqımızın, dövlətimizin maraqlarını müdafiə edirik. Bəzilərinin bundan xoşu gəlmir. Ona görə müxtəlif yollarla bizə təzyiq etməyə başlayırlar. O təzyiq mexanizmləri də çox primitivdir. Burada da hesab edirəm ki, bu təzyiqləri edənlər bir balaca gərək innovasiyalara şərait yaratsınlar, yeni bir üsul icad etsinlər. Çünki eyni, şablon ittihamlara artıq heç kim inanmır.

 

Amma bu, bizim iradəmizə əlbəttə ki, təsir edə bilməz. Çünki mən həmişə bu fikirdə olmuşam: əgər hesab edirsən ki, sən düzgün yoldasan, gərək bu yola davam edəsən. Əgər şübhən varsa soruş. Əgər nəyisə bilmirsənsə bunu etmə. Bax, budur mənim yanaşmam və bilirəm ki, biz düzgün yoldayıq. Azərbaycan reallıqları bunu göstərir. Bir çox məsələlərdə Azərbaycan başqa ölkələr üçün nümunədir və bu, bizim töhfəmizdir.

 

Kooperasiya Universitetinin tələbəsi feal gənc Kənan Kərimov

Açıq sinə, qəlyan, qısa ətək... – Deputat iş yerlərinin bağlanmasına etiraz etdi <font color=red> - Bu insanlar necə dolanacaqlar?!</font> Mübariz Mənsimov həbsdən azad olundu Koronavirusla bağlı qalmaqallı süjetə AzTV-dən <font color=red> AÇIQLAMA</font> AZAL-dan ləğv olunmuş reyslərin biletləri ilə bağlı AÇIQLAMA "Bayramda evinizdə oturun, televiziyada verilən mahnılara oynayın" — <font color=red>VİDEO</font> Baş nazirdən koronavirusla bağlı TAPŞIRIQ — "Bu şəxslər işə çıxmasın!" Türkiyədən qayıdacaq vətəndaşlarımız üçün uçuş vaxtı müəyyənləşdi Prezidentin göstərişi ilə Zakir Həsənov və Məhərrəm Əliyev cəbhə xəttində — <font color=red> VİDEO</font> Mübariz Mənsimov həbs olundu - <font color=red> Təcili</font> Trampın koronavirus test nümunələrinin cavabı açıqlandı Köməkçisi Mənsimovun saxlanılması haqda danışdı Mübariz Mənsimov həbs olundu? Türk aparıcılar Pərvizi "Survivor"dakı bu sözlərinə görə alqışladılar <font color=red> - VİDEO</font> Azərbaycanlı gənc o universitetə qəbul oldu: <font color=red> Buranı bitirən məzunlar 88 min dollar maaş alır</font> Metroda öskürüb, sərnişinlərin reaksiyasını videoya çəkən bloger həbs olundu Baş nazirin müavinindən əhaliyə marketlərdəki vəziyyətlə bağlı MÜRACİƏT <font color=red> - VİDEO</font> DTX və Baş Prokurorluqdan birgə əməliyyat: <font color=red> Qanunsuz valyuta mübadiləsi aparanlar ələ keçdi</font> “Fənərbaxça” Konyada məğlub oldu Yuxuda insana nəyi isə etmək tapşırılırsa, həmin işi mütləq etməlidirmi? Mələklər bu evlərə girməzlər Tovuzda iki avtomobil toqquşdu, xəsarət alanlar var Salyanda 63 yaşlı kişini maşın vurdu <font color=red>KİV: UEFA AVRO-2020-ni dekabra təxirə sala bilər </font> Bakıda məktəblilər və tələbələr üçün <font color=red>“School Bus”</font> xidməti yaradılır Azərbaycanda koronavirusa görə evlərə ərzaqların çatdırılması xidmətləri işə salınacaq Polislər paytaxtda məkanların qadağaya əməl edib-etməmələrini yoxlayır <font color=red> - FOTOLAR</font> DİQQƏT! Hökumətdən əhaliyə koronavirisla bağlı <font color=red> - VACİB AÇIQLAMA</font> COVID-19-a görə Azərbaycanda bu iş yerlərində bayram tətili olmayacaq <font color=red> - SİYAHI</font> Ailəli olan tanınmış aparıcı ikinci dəfə evlənir? TƏCİLİ! Azərbaycandan bu ölkələrə uçuş dayandırıldı <font color=red> - SİYAHI</font> Övladı hərbi xidmətdə olanların nəzərinə! <font color=red> - Zakir Həsənov koronavirusa görə tapşırıq verdi (FOTO)</font> Sərhəd müvəqqəti bağlandı - <font color=red> İlham Əliyev və Ərdoğan razılığa gəldi</font> Toylar təxirə salındı, bəs restoranlara verilən behlər necə olacaq? - <font color=red> REPORTAJ</font> Bakıda DTX və Baş Prokurorluqdan birgə əməliyyat: <font color=red> Qanunsuz valyuta mübadiləsi aparanlar ələ keçdi</font> Koronavirusa yoluxan Paşinyan Azərbaycan ərazisinə sığındı - <font color=red> FOTO</font> Milli Onkologiya Mərkəzi bağlanıb? - <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Zakir Həsənov düşmən təxribatlarının qarşısının dərhal alınması barədə əmr verdi “ASAN xidmət” mərkəzləri bağlandı Koronavirusu yaymaq üçün marketdəki <font color=red> ƏRZAQLARI YALADI - VİDEO</font> Qar, güclü külək, yağış - <font color=red> SABAHIN HAVASI</font> Azərbaycanlı professordan KORONAVİRUSLA bağlı ŞOK AÇIQLAMA: <font color=red> 1 aydan sonra...</font> Nazirlik rəsmisinin rəhbərlik etdiyi mütəşəkkil dəstə belə ələ keçdi - <font color=red> VİDEO</font> Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi dünya azərbaycanlılarına müraciət etdi Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı 30-a çatdı Cazibədar model bu görüntüsü ilə gündəmi silkələdi - <font color=red> FOTO</font> "Dostlarımı, yaxınlarımı da ona qurban verdim" - <font color=red> Oksana</font> Murad Dadaşov məşhur aktyoru "Xəzər"ə gətirdi <font color=red> - FOTO</font> Yol Polisindən sərt xəbərdarlıq: <font color=red> Sabahdan bu sürücülər cərimələnəcək - RƏSMİ</font> Murad Dadaşov "Xəzər" TV-yə ilk onu gətirdi <font color=red> - FOTO</font> COVİD-19 koronavirusu: təşvişə düşməmək üçün 10 SƏBƏB <font color=red> - TƏFƏRRÜAT</font> Səhər verilişində biabırçılıq - <font color=red> Qonaqlar efirə lüt gəldi - FOTO</font> Azərbaycanda COVID-19-a yoluxmuş daha üç xəstə sağaldı - <font color=red> VİDEO</font> Moskvada məktəblərə davamiyyət sərbəst rejimə keçdi “Atam 24 saat işləyir ki, ölkəsinə xidmət etsin” - <font color=red> Oqtay Şirəliyevin qızı</font> <font color=red>Milli Məclisə koronavirusla bağlı sənəd daxil olub </font> Konor Makqreqorun xalası koronavirusdan öldü Qadın xanəndə PİVƏ İÇDİyi kadrları paylaşdı: <font color=red> Qorxa-qorxa... - FOTO</font> Alimlərdən şad xəbər: <font color=red> COVID-19 zərərsizləşdirildi</font> Paşinyan koronavirusa yoluxdu? 20 yaşlı gözəl peşəkar hokkey qapıçısıdı <font color=red> - FOTOLAR</font> Ən zəngin asiyalı ABŞ-a koronavirusla mübarizədə kömək edəcək Alimlərdən XƏBƏRDARLIQ: mobil telefonlar ölümcül virusun mənbəyidir “Soğanla sarımsaq koronavirusdan qorumur” <font color=red> - Baş infeksionist</font> Qızını yenicə ərə verən Aybəniz Haşımova: <font color=red> “Qonşumdular” - VİDEO</font> 45 yaşlı Xəyal böyrək çatışmamazlığından əziyət çəkir <font color=red> - Onun köməyə ehtiyyacı var</font> Koronavirus barədə 12 il əvvəl bir kitabda yazılıbmış: <font color=red> "Qəfil gəldiyi kimi qəfil də yoxa çıxacaq"</font> Oqtay Şirəliyevin qızı: <font color=red> “Bu, mənim atama toxunur”</font> Daha bir fəlakət dünyanı CƏNGİNƏ ALDI: <font color=red> 1 gündə 35 min insanın...</font> İtaliyada virusdan rekord sayda insan öldü Dövlət qulluğuna qəbul imtahanı da ləğv edildi Evdə və digər şəraitdə tədris edilən dərslər də dayandırılmalıdır <font color=red> - RƏSMİ</font> Məktəblərdə tətil müddəti yenə artırılır? <font color=red> - Rəsmi açıqlama</font> <font color=red>Hökumət: Koronavirusa qarşı bütün tibbi ləvazimatlar var </font> SON DƏQİQƏ: Gürcüstanla sərhəd bağlandı “Koronavirus bioloji silah vasitəsilə yayılsaydı...” <font color=red> – Zəlimxan Məmmədli</font> Karantin qaydalarını pozanlar cəzalandırılacaq <font color=red> - QƏRAR</font> Azərbaycan Taekvondo Federasiyası məşqləri dayandırmağı tələb etdi <font color=red>Operativ Qərargah</font>: Yanlış məlumatlar yayanlar barəsində ciddi tədbirlər görüləcək <font color=red>"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin təxirə salınması ilə bağlı müzakirələr aparılır </font> İctimai nəqliyyatın fəaliyyətində yeni qayda tətbiq olunur Ağ Evdə təcili toplantı: Trampın əllə görüşdüyü adamda virus aşkarlandı <font color=red> - VİDEO</font> <font color=red>Azərbaycan hökuməti vətəndaşlara çağırış etdi </font> Azərbaycanda xüsusi rejim tətbiq edilir – <font color=red>Bütün yığıncaqlara QADAĞA qoyuldu</font> Kirayə mənzil seçimi ilə bağlı <font color=red> YENİ XƏBƏR</font> Arxa oturacaqda təhlükəsizlik kəməri taxmayanlar cərimələnəcək <font color=red> - XƏBƏRDARLIQ</font> İran hakimiyyəti bütün ölkə üzrə 1 sutkalıq karantin elan etdi Bakıda özünü “Azəriqaz” işçisi kimi təqdim edən dələduz peyda olub, pul yığır <font color=red> - FOTOLAR</font> İranlı general koronavirusdan <font color=red> ÖLDÜ</font> Sevgilisi kabinetdə Çimnazın bu görüntüsünü çəkdi <font color=red> - Sevirsən məni? - VİDEO</font> Azərbaycanda COVID-19-dan ölən şəxs necə dəfn olunacaq? <font color=red> – RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Azərbaycanda 19 koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb <font color=red> - RƏSMİ</font> SON DƏQİQƏ! PORT BAKU TOWERS-da bütün işçilər koronavirus şübhəsi ilə təxliyyə olundu “Suriya koronavirusa yoluxanlara şans vermir“ <font color=red> – ŞOK İDDİA</font> Azərbaycan sərhədinə 400 milyard çəyirtkə gəlir... <font color=red> - Koronavirusdan daha böyük TƏHLÜKƏ! (VİDEO)</font> “Yenə manata ehtiyacları olacaq” - Dollar təlaşına Mehriban Əliyevanın köməkçisindən <font color=red> REAKSİYA (VİDEO) </font> RƏSMİ: Azərbaycanda daha 4 nəfərdə koronavirus aşkarlandı Silahlı dəstə ələ keçirildi <font color=red> - “Bandotdel”dən ƏMƏLİYYAT</font> Kəsiri olan tələbələrə təqaüd verilməyəcək? <font color=red> - RƏSMİ AÇIQLAMA</font> "Mən sadə aparıcıyam" - Zaur Afətin ödəniş İDDİASI BARƏDƏ Bakı Metropoliteni COVID-19-la bağlı sərnişinlərə müraciət etdi - <font color=red> FOTO</font> MSK sədri deputatın əlini havada qoydu İtaliyada təhsil alan tələbə: <font color=red> Hər yer bağlanıb, Azərbaycana qayıtmağı gözləyirik</font> Yeni seçilən deputatlara vəsiqələri təqdim edilib Bakıda “AST Telman”ın qohumunun “Ferrari" dələduzluğu <font color=red> - MƏHKƏMƏ</font> Birinci sinfə qəbul üçün məktəb seçiminə başlanıldı Zaqatalada 150 min manatlıq fındıq ləpəsi oğurlayan “Naco” ləqəbli oğru və dəstəsi saxlanıldı Samir Şərifov: "Neft qiymətlərinin enməsi cari ilin büdcəsinə o qədər də təsir göstərmir" Bu rayonların sakinlərinə ŞAD XƏBƏR <font color=red> - Prezident sərəncam imzaladı</font> Xameneyinin müşaviri də koronavirusa yoluxdu "Xəzər Tv məndən pul istəyirdi" <font color=red> - Afət Fərmanqızından ŞOK İTTİHAM</font> Axtarışa verilən meyxanaçı ilə bağlı GÖZLƏNİLMƏZ QƏRAR: <font color=red> Axtaran tapar - FOTO</font> Koronavirusdan ölən necə dəfn olunacaq? - <font color=red> NK-dan AÇIQLAMA</font> Çin hökumətindən sərt açıqlama – <font color=red> Koronavirusu BU ÖLKƏ YAYIB</font> Türkiyədə COVID-19-a ikinci yoluxma halı <font color=red>Baş nazirdən QƏRAR</font> - Onlar 10 il müddətinə vergidən azad edildilər Xocavənddə doğulan qıza Ermənistanda vəzifə verildi Ramiz Mehdiyev koronavirusla bağlı sərəncam imzaladı <font color=red> - SİYAHI</font> 60 il bir yerdə yaşamış cütlük eyni gündə koronavirusdan vəfat etdi Ev tikmək üçün rüsum və icazəyə ehtiyac yoxdur <font color=red> - Hər kəsin bilməsi vacib olduğu qayda</font> Bitki yağını kərə yağı adı ilə satırdılar <font color=red> - Bakıda dələduzlar ələ keçdi - FOTO</font> AVRO-2020 bir il sonraya təxirə salınacaq Keçmiş ərindən aliment ala bilməyən müğənni: <font color=red> “Zəng edirəm, telefona xanımı cavab verir” - VİDEO</font> TƏCİLİ! Azərbaycanda benzin ucuzlaşır Dostunun koronavirusdan öldüyü haqda yalan məlumat yayan tələbə danışdı <font color=red> - VİDEO</font> Baş Prokurorluq və DİN-dən “WhatsApp”da səs yayanlara <font color=red> - XƏBƏRDARLIQ</font> Nazirlər Kabinetindən qərar: <font color=red> Tətillər ləğv edildi</font> Azərbaycanda vəzifəli şəxs vəfat etdi <font color=red> - FOTO</font> ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikası fəaliyyətini dayandırıb? <font color=red> - RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Azərbaycanda distant iş rejimi tətbiq oluna bilər <font color=red> - Deputat</font> "Avromed”in rəhbəri vəzifəsindən azad olundu <font color=red> - FOTOLAR</font> Azərbaycanda Novruz tətilinin vaxtı dəyişdirildi <font color=red> - Baş nazirdən SƏRƏNCAM</font> Azərbaycanda COVID-19-dan ilk ölüm <font color=red> - RƏSMİ</font> Yas mərasimlərinə məhdudiyyət qoyuldu: <font color=red> QMİ-dən açıqlama</font> Sumqayıtın helikopterlərlə dezinfeksiya ediləcəyi xəbəri ilə bağlı - <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA</font> <font color=red>Prezident Bahar Muradovaya vəzifə verdi </font> Kirayə mənzillərin qiymətləri və aylıq ödənişləri məlum oldu "Real Madrid" futbolçusunda koronavirus aşkarlandı Adış Məmmədov Çexiyaya səfir təyin olundu Oqtay Əsədov Milli Məclisin bu komitəsinə üzv olacaq İTV-nin əməkdaşı 6-cı mərtəbədən yerə yıxılıb - <font color=red> RƏSMİ</font> <font color=red>Prezident Yaponiyaya yeni səfir təyin etdi </font> <font color=red>Elmira Axundova səfir təyin edildi </font> Bakıda özəl klinikada koronavirusa yoluxan var? - <font color=red> ANBAAN VİDEO</font> Prezidentin Ukraynaya səfir təyin etdiyi Elmira Axundova kimdir? - <font color=red> DOSYE</font> Azərbaycanda bu universitet tədris ilini 15 iyunadək uzatdı - <font color=red> RƏSMİ</font> "Novruz adətlərindən bir-iki şey xoşuma gəlmir, dəyişmək lazımdır" Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda daha bir xəstə ölüb <font color=red>Dəhşətli görüntülər:</font> Koronavirus ağ ciyərləri belə məhv edir - <font color=red> FOTO</font> Mübariz Mənsimov xəstəxanaya yerləşdirilib Bakıda bitki yağının kərə yağı kimi qablaşdırıldığı anbar aşkarlandı Külli miqdarda dolların ölkədən çıxarılmasının qarşısı alınıb - <font color=red> FOTO</font> Efirdən uzaqlaşdırıldığı deyilən Nazilə: <font color=red> “ARB-yə lazım olmasam...”</font> Mehriban Əliyevanın müdaxiləsindən sonra biznesmenin qızının uşağı özünə qaytarılıb - <font color=red> VİDEO</font> İranın hərbi bazaları darmadağın edildi - <font color=red> SON DƏQİQƏ </font> Dərs ilinin uzadılması ilə bağlı <font color=red> QƏRAR İMZALANDI</font> Azərbaycanda vəzifəli şəxs vəfat etdi Alimlərdən ŞOK AÇIQLAMA: “Siqaret çəkənlərin koronavirusa yoluxma riski azdır” Prezident Azərbaycanı yeni siyasətə hazırlayır: - “Sizi bu mübarizəyə çağırıram” Bakıda 27 yaşlı oğlan küçədə bıçaqlandı Gələn həftədən rus bölməsinin şagirdləri üçün də videodərslər keçiriləcək İqtisadiyyatımız neqativ çağırışlara hazırdır Mikayıl Cabbarov: "İqtisadiyyatımızın istənilən xarici şoklara qarşı güclü maliyyə immuniteti və təhlükəsizlik “yastığı” mövcuddur" İşədüzəltmədə vasitəçilik edən hüquqi şəxslərin vahid reyestri yaradılacaq Daha 3 məşhura Xəzər TV-də efirə çıxmağa qadağa qoyuldu <font color=red> - VİDEO</font> Mövqelərimiz iriçaplı pulemyotlarla atəşə tutuldu Hollivudun məşhur prodüserinə 23 il həbs cəzası verildi Azərbaycanın əməkdar artisti vəfat etdi <font color=red> - FOTO</font> Qaydalar açıqlandı <font color=red> - İlk 14 gün evdə keçirilməlidir - VİDEO</font> "İlham Əliyev gəncliyin ən böyük dostu və himayədarıdır" TƏBİB İtaliyadan qayıdan tələbələrlə bağlı məlumat yaydı <font color=red> - RƏSMİ</font> Bakı Aeroportundan sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərlə bağlı <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Azərbaycanda bankların iş rejimi uzadıldı <font color=red> - RƏSMİ</font> Əli Əsədovdan dollarla bağlı əhaliyə <font color=red> ÇAĞIRIŞ</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ! </font>Azərbaycanlı tələbələr karantinə alındı Dollar almaq istəyən vətəndaşlar bir-birlərini əzdi - <font color=red> Video</font> ARB TV Nazilə Səfərlini efirdən uzaqlaşdırdı ÜST koronavirusu pandemiya elan etdi Qalmaqallı sabiq polis rəisi vəfat etdi <font color=red> - FOTOLAR</font> Dörd uşaq anası Günayın intiharı ilə bağlı dəhşətli faktlar: <font color=red> başında iki deşik açılıb, bədəni... - FOTO</font> Mərkəzi bank açıqladı: <font color=red> Dolların məzənnəsi belədir</font> Azərbaycanda 4 uşaq anasının evdən asılmış meyiti tapıldı - <font color=red> İntihar, yoxsa qətl? - FOTO</font> Həyat yoldaşının xəyanətini tutan azərbaycanlı müğənni: <font color=red> Gecə saat 3-də... - FOTO</font> Azərbaycan Ordusunun polkovniki vəfat etdi "Xəzər"də "qara siyahı"ya düşən müğənnilərin Murad Dadaşovun qərarına MÜNASİBƏTİ <font color=red> - AÇIQLAMALAR</font> Prezident bu yüksək vəzifələrə rəhbər təyin edəcək <font color=red> - SİYAHI</font> Bakıda "Semaşko"dan koronavirus xəstəsinin qaçması ilə bağlı xəstəxanadan <font color=red> AÇIQLAMA</font> Mətanət Əsədovadan Xəzər TV-də efir qadağasına CAVAB Gənc icra başçısı vətəndaşlarla görüşdü Özünü binadan atan feminist qız intihara cəhddən sonra ilk dəfə danışdı <font color=red> - VİDEO</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ: </font>İran koronavirusun dərmanını tapdığını rəsmi açıqladı <font color=red> - 3 həftəyə satışa çıxacaq</font> Bu müğənnilərə Xəzər TV-də efirə çıxmağa qadağa qoyuldu <font color=red> - SİYAHI</font> 49 yaşında dayəliyi atdı, açıq-saçıq fotoları ilə zəngin oldu <font color=red> - FOTO</font> <font color=red>Azərbaycanda DƏHŞƏT</font> - 4-cü sinifdə oxuyan oğlan özünü öldürdü Lider TV-dən <font color=red> YENİ XƏBƏR</font> Ağciyər İnstitutunda iki nəfər ölüb Murad Dadaşov Zaur Kamala tapşırıq verdi: <font color=red> "Çağırdığın qonaqları..."</font> Baş bankir dollarla bağlı əhaliyə müraciət etdi Bakıda alternativ qeydiyyat mərkəzləri fəaliyyətə başladı - <font color=red> FOTO</font> Duman olacaq, külək əsəcək - <font color=red> HAVA PROQNOZU</font> Təhsil Nazirliyinin portalına 1300-ə yaxın videodərs yerləşdirilib Bakı metrosunda əməliyyat <font color=red> - Saxlanılan var</font> Azərbaycan əhalisinə benzinin qiyməti ilə bağlı <font color=red> VACİB XƏBƏR!</font> <font color=red>ATƏT Ağdamda monitorinq keçirdi </font> Azərbaycanda vəzifəli şəxsin oğlu narkotik vasitə ilə həbs edildi - <font color=red> cinayət işi başlanıldı</font> Qardaş bacısını qəbirstanlığa aparıb başını kəsdi - <font color=red> ABŞERONDA DƏHŞƏTLİ QƏTL</font> Onlar Milli Məclisdə vəzifələrini itirdilər - <font color=red> SİYAHI</font> <font color=red>Abşeronda faciə: </font>7 yaşlı uşaq 6-cı mərtəbədən yıxılıb öldü Azərbaycanda yüksək vəzifəli şəxsin oğlunu həbs etdilər - <font color=red> TƏFƏRRÜAT</font> DTX Gömrük Komitəsinin vəzifəli əməkdaşlarını həbs edib - <font color=red> RƏSMİ</font> Ərini ilk dəfə toy gecəsi görən ƏMƏKDAR ARTİST - <font color=red> Onda mənim heç... - FOTO</font> Vüsal Əliyev verilişə gedərkən QƏZAYA DÜŞDÜ - <font color=red> FOTO</font> Nazirdən müəllimlərin maaşı ilə bağlı AÇIQLAMA - <font color=red> VİDEO</font> Dünya bazarlarında neftin qiymətləri yenidən yüksəlməyə başlayıb "Lider" TV-nin yayımının dayandırılması ilə bağlı daha bir <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Bakıda inanılmaz görüntü: <font color=red> "Ölüm rəqsi" – VİDEO</font> Pərviz "Survivor 2020"də inanılmaz qələbə qazandı - <font color=red> VİDEO</font> Milli Məclisin 16 deputatına xidməti avtomobil veriləcək - <font color=red> SİYAHI</font> Lider TV-nin bağlanması ilə bağlı xəbərlərə <font color=red> MÜNASİBƏT</font> Şimali Koreyada 200-ə yaxın hərbçi koronavirusun qurbanı olub Paşinyanın iştirak etdiyi hərbi hissənin yeni yeməkxanasının açılışından diqqətçəkən MƏQAMLAR <font color=red> (FOTOFAKT)</font> TƏCİLİ: “Lider” TV-nin yayımı dayandırıldı? <font color=red> - VİDEO</font> Bakıda cinsi əlaqə azadlığı istəyən Aysel niyə intihar etmək istədi... <font color=red> - ARAŞDIRMA - FOTO</font> Kirayə mənzillərə müraciət üzrə vətəndaşların sənəd qəbuluna başlanılıb Təhsil Nazirliyi: Son saatlarda yayılan cədvəllərin heç bir həqiqi əsası yoxdur İranlı tibb bacısı ağlayaraq yalvardı: <font color=red> “Gözlərimin qarşısında 100 nəfər öldü” – VİDEO</font> "Maaşlar artırılacaq" <font color=red> - Dövlət başçısından ŞAD XƏBƏR</font> Prezidentdən deputatlara xəbərdarlıq Tramp FED-ə səsləndi: "Faiz dərəcəsini endir" Ayselin intiharı ilə bağlı Nurlan Libre və həyat yoldaşı prokurorluğa çağırılıb Topçubaşovdan Sahibə Qafarovaya qədər: Azərbaycan parlamentinin sədrləri <font color=red> - TAM SİYAHI</font> Çin koronavirusla bağlı şad xəbəri ELAN ETDİ <font color=red> – Dayandırdıq…</font> Prezident İlham Əliyev FƏRMAN imzaladı Azərbaycan hökuməti neftə görə təcili toplandı: <font color=red> Qərar açıqlandı</font> Devalvasiya ilə bağlı <font color=red> EKSPERTLƏRDƏN AÇIQLAMA</font> "Ayselin evindən 2 ədəd 1 litrlik "Kuller" markalı pivə götürülüb" <font color=red> - RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Mərkəzi Bankdan manatın sabaha olan məzənnəsi haqda <font color=red> AÇIQLAMA</font> Prezident İlham Əliyev Oktay Əsədovla belə sağollaşdı <font color=red> - FOTOLAR</font> “Papa Johns Pizza Azerbaijan“ dan ŞİKAYƏT var <font color=red> - FOTOLAR</font> Bakıda özünü binadan atan qızın <font color=red> GÖRÜNTÜLƏRİ - FOTOLAR</font> Ərini ilk dəfə toy gecəsi görən ƏMƏKDAR ARTİST: <font color=red> Onda mənim heç... - FOTO</font> Qənirə Paşayeva sədr seçildi <font color=red>Prezident İlham Əliyev VI çağırış Milli Məclisin ilk iclasında iştirak edir </font> Günay İbrahimliyə koronavirus zərbəsi Pərvizin "Survivor"da Azərbaycansayağı bu zarafatı türkləri də GÜLDÜRDÜ - <font color=red> VİDEO</font> Aksiyada o plakatı qaldıran qız özünü binadan atdı Ədalət Şükürovun koronavirus həyəcanı - <font color=red> FOTO</font> Valideynlərə uşaqları ilə bağlı koronavirus xəbərdarlığı - <font color=red> RƏSMİ - VİDEO</font> YAP Milli Məclisin sədri və müavinləri vəzifələrinə namizədləri müəyyənləşdirdi - <font color=red> YENİLƏNİB</font> Milli Məclisin yeni sədri kimdir? - <font color=red> TƏRCÜMEYİ-HAL</font> Bu gün Azərbaycanda Yel çərşənbəsi qeyd olunur Bu günə olan valyuta məzənnələri - <font color=red> Rəsmi</font> Bu gün VI çağırış Milli Məclisin ilk plenar iclası keçiriləcək Televizora yaxından baxmaq kor etmir - <font color=red> Səhv bildiyimiz 5 məlumat</font> Koronavirusa görə üsyan başladı Metronun yaxınlığında meyit tapıldı Mingəçevirdə yol qəzası nəticəsində xəsarət alan şəxslərin <font color=red> ADLARI - FOTOLAR</font> Fransada nazir koronavirusa yoluxub Bakıda təkəri partlayan avtomobil qəzaya uğradı <font color=red> - FOTOLAR</font> <font color=red>Bu gün Yel çərşənbəsidir </font> Daha iki azərbaycanlıda koronavirus aşkarlandı <font color=red> - RƏSMİ</font> Azərbaycanda polis repetitor müəllimlərlə bağlı yalan məlumat yayanları axtarır Koronavirusa yoluxanlar niyə üzüüstə yatırılır? <font color=red> - FOTO</font> Bakıda dollar ajiotajı: Bu bank dolları limitlə satır, bəziləri isə satışı dayandırıb <font color=red> - REPORTAJ</font> Övladı birinci sinifə gedəcək valideynlərin <font color=red> NƏZƏRİNƏ</font> Moskvada koronavirusdan sağalıb evə buraxılan xəstə: <font color=red> "Sadə əlamətlərlə başladı"</font> Bakıda polislər atəş açmağa məcbur oldu <font color=red> - FOTOLAR</font> Elza Seyidcahandan Manaf Ağayevə SƏRT SÖZLƏR <font color=red> - Əvvəllər bu cür müğənnilər efirə buraxılmırdılar</font> Epidemioloq koronavirusun başa çatacağı son tarixi <font color=red> AÇIQLADI</font> Dollar sabah bu məzənnəyə olacaq <font color=red> - AMB</font> Rusiyada DİN polkovniki intihar edib Sabah yeni çağırış Milli Məclis ilk dəfə toplanır: <font color=red> İclası o aparacaq</font> Afaq Bəşirqızı: "Aksiyadakı şüarlara görə bütün kişilərdən üzr istəyirəm" <font color=red> - VİDEO</font> Murad Dadaşov "Xəzər TV"də ilk iclasını keçirdi - <font color=red> FOTO</font> <font color=red>Tolik: </font>“Mən aparıcı olmayanda da sizin iynənizi vurmağa qadir idim” Deputatdan əhaliyə çağırış: <font color=red> Narahat olmayın!</font> Zaur Kamalın ailəsində XOŞ GÜN - <font color=red> FOTO</font> Hicran Hüseynova vəzifəsindən azad edildi - <font color=red> SƏRƏNCAM</font> MANATINIZI DOLLARA ÇEVİRİN – <font color=red> Tanınmış iqtisadçıdan məsləhətlər</font> “Manatın devalvasiyası əvvəlki kimi kəskin olmayacaq, yumşaq formada aparılacaq” Onlar deputat seçildiklərinə görə vəzifələri ilə “vidalaşdılar” - <font color=red> ADLAR</font> İlham Əliyevdən işdən çıxarılan icra başçısı ilə bağlı <font color=red> SƏRƏNCAM</font> <font color=red>İlham Əliyev icra başçısını vəzifəsindən azad etdi </font> DTX 3 vəzifəli şəxsi saxladı – <font color=red> Biri Şəmsəddin Xanbabayevin yaxın qohumudur</font> "8 Martda qadınları təbrik eləmək mənə çatmır" - <font color=red> İzzət TƏƏCCÜBLƏNDİRDİ - FOTO</font> İstirahət mərkəzində qız oğlanı öldürdü - <font color=red> SƏBƏB - Azərbaycanda</font> Bakıda dəhşətli qəza - <font color=red> maşın qadının üzərindən keçdi - VİDEO</font> "Qara Bazar ertəsi"ndən sonra qonşu ölkələrin valyutaları çökür "Bandotdel" əməliyyat keçirdi:<font color=red>1 milyon maska aşkarlandı - FOTOLAR</font> Uhanda tikilən müvəqqəti xəstəxanaların əksəriyyəti bağlanıb İnternetdə açıq-saçıq görüntüləri yayılan 14 yaşlı QIZDAN DƏHŞƏTLİ ƏMƏL - <font color=red> FOTO</font> Bütün bədənini dəyişmək istəyir - <font color=red> FOTO</font> "Dilim gəlmir "Bayramım mübarək" deməyə" - <font color=red> 8 Mart təbrikini bu sözlər əvəz etdi - FOTO</font> Cəbhədə iriçaplı pulemyotlardan atəş açılıb - <font color=red> Düşmən atəşkəsi POZUR</font> Portuqaliya prezidenti karantinə alındı Türkiyədə kafedə silahlı insident: <font color=red> 3 nəfər öldü</font> Binanın 4-cü mərtəbəsindən yıxılan qadın sağ qaldı - <font color=red> Mingəçevirdə</font> Üç yaşlı uşaqda koronavirus aşkarlandı- <font color=red> Hindistanda</font> Azərbaycanda bu tələbələrə təqaüd verilməyəcək - <font color=red> VİDEO</font> Şəhid analarını dinləyən Ərdoğan göz yaşlarını saxlaya bilmədi - <font color=red> VİDEO</font> <font color=red>Ərdoğan: </font>Türkiyənin Suriyanın ərazisini ilhaq etmək kimi bir niyyəti yoxdur ABŞ-da yeniyetmələr qızı vəhşicəsinə döydü - <font color=red> VİDEO</font> Hindistanda insanlar viruslardan qorunmaq üçün peyin vannaları qəbul edir <font color=red> – VİDEO</font> Azərbaycan qazının nəqlini nəzərdə tutan IGB-nin istismar vaxtı məlum oldu Kranı açdı - GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI <font color=red> (VİDEO)</font> Dünya bazarında neftin qiyməti 31 faiz ucuzlaşdı Bir daha açıq-saçıq səhnələrə çəkilməyəcək, çünki... <font color=red> - FOTO</font> Həbib Konorla revanş döyüşünə hazırdır <font color=red> - AMMA BİR ŞƏRTLƏ...</font> Mirhəsən Seyidov icra başçısı kimi ilk olaraq ulu öndərin abidəsini ziyarət edib “Qadının kişinin qabırğasından yaranması əfsanədir!” <font color=red> - Dinşünas alimdən qalmaqallı AÇIQLAMA</font> "Rəşad karyerasını ötən il bitirmək istəyirdi, mən qoymadım" <font color=red> - Qurban Qurbanov</font> iPhone 9 (SE 2) haqqında gəzən ən son şayiələr: <font color=red> Satış tarixi, Touch ID və $399</font> Neftçalanın yeni icra başçısından <font color=red> İLK ADDIM - FOTOLAR</font> Malayziyada koronavirusa yoluxanların sayı 99 nəfərə çatıb Koronavirus milyarderlərə nə qədər ziyan vurdu? <font color=red> – MİQDAR</font> Azərbaycanlı əkiz gimnast bacılar Budapeştdə qızıl və gümüş medallar qazanıblar <font color=red> - FOTO</font> Sevda Yahyayeva nişanlandı <font color=red> - Görün kimlə? - FOTO (VİDEO)</font> Cazibədar modelyerdən şok etiraf: <font color=red> “Hər şeyim sponsorlora aiddir” - FOTO</font> Dərslər mayın 1-dək təxirə salınır? <font color=red> - RƏSMİ AÇIQLAMA</font> İranda koronavirusdan ölənlər belə dəfn edilir - <font color=red> ANBAAN VİDEO</font> Motosikletlə qadını vurub havada uçurdu – <font color=red> VİDEO</font> Yevlaxda yük və minik avtomobilləri toqquşdu, <font color=red> xəsarət alan var</font> Mülayim cənub küləyi... - <font color=red> HAVA PROQNOZU</font> Yatanda onları öpmək olmaz - <font color=red> Qadınlarla bağlı qeyri-adi faktlar</font> NASA Marsın ən detallı mənzərəsini yaydı - <font color=red> VİDEO</font> Korona yayılan kimi Yerə asteroid yaxınlaşdı... - <font color=red> Yadplanetlilər?</font> Naxçıvanda dərslər təxirə salındı <font color=red>Hərbi təlimlər:</font> su əvəzinə kobra qanı içirlər - <font color=red> FOTO</font> Smartfonları düzgün dezinfeksiya yolu açıqlandı - <font color=red> Mütəxəssislərdən məsləhət</font> Tez öləcəyini bildiyi üçün evlənməyən aktyorumuz - <font color=red> Maraqlı faktlar</font> <font color=red>Aqil Abbas:</font> "Dedim ki, başımı kəsin, dostumun bacısını almayacam" Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı COVID-19-la bağlı son vəziyyəti açıqladı Çingiz Mustafayevdən xanımlara tənqid: <font color=red> “Üzlərindəki nuru yoxa çıxarırlar” - VİDEO</font> Nazirlər Kabinetinin bu sahədə səlahiyyəti artırıldı - <font color=red> Baş nazirdən QƏRAR</font> Bakıya gələn Tuvana geyimi ilə hər kəsi kölgədə qoydu - <font color=red> FOTOLAR</font> Bakıda qaynanasını öldürən gəlin: <font color=red> "Çimmirdi, evdən pis iy gəlirdi"</font> Deputatlar Milli Məclisə çağırıldılar <font color=red> (SƏBƏB)</font> <font color=red>Dəhşətli xəbər gəldi:</font> Bir gecədə 27 nəfər koronovirusdan öldü Mehriban Əliyeva qadınları təbrik etdi <font color=red> - FOTO</font> Aysun bahalı hədiyyələr aldığı şəxsin adını efirdə açıqladı - VİDEO Koronavirus təşvişindən necə xilas olmalı? <font color=red> – Sakitləşmək üçün MƏSLƏHƏTLƏR</font> Tolik bağlanan verilişindən danışdı <font color=red> - “Müğənnilərin tərbiyəsizliyinin qurbanı oldum”</font> Dostu şəhidə vəfa borcunu belə ödədi <font color=red> - VİDEO</font> Bakıda bir ailənin 5 üzvü qəzaya düşdü Tanınmış Hollivud ulduzu vəfat etdi <font color=red>Azərbaycanda 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunur </font> <font color=red>SON DƏQİQƏ!</font> Çində COVID-19 xəstələrinin karantinə alındığı bina çökdü Avropaya qaçan Dubay əmirinin arvadı ərini rüsvay etdi: <font color=red> “11 yaşlı qızımızı…”</font> Nəyə görə kişilər acı qırmızı bibər yeməlidir <font color=red> – 5 faydası</font> Bakıda məktəblilər arasında dava düşüb: <font color=red> Bıçaqlanan var</font> Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə aktivliyinin əsas səbəbləri <font color=red> - ANALİZ (EKSPERT)</font> Bu gün şəhid olan əsgərimizin atası: <font color=red> “Deyirdi, ayın sonu özüm gələcəm” - VİDEO</font> Göygöldə avtoxuliqanlıq edən şəxs saxlanıldı Hacıbaba Bağırovun 5 arvadı, həbsxana həyatı, aktrisa sevgilisi... Şagirdlər ən çox BU DƏRSLİKLƏRİN elektron variantından istifadə edib Gavalı turşusunun hazırlanması <font color=red> - Usta öz sirlərini açır (VİDEO)</font> Mir Cəfər Bağırovun səhvən həbs etdiyi “xalq düşməni” <font color=red> - Tarixdə iz qoyanlar</font> Artıq çəki qocalmanı sürətləndirir Qeyri-neft məhsullarının ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təqribən 15,1 faiz artıb <font color=red> - İZAH</font> Koronavirus insandan itə keçə bilər <font color=red> - İDDİA</font> Xəzər TV-dən Tolikin verilişi ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA <font color=red> - Tolik çıxarılır?</font> Etimad İsmayılovun qətli: <font color=red> şahid Karina Süleymanova ifadə verdi</font> Yataq səhnəsinə etiraz edən xalq artisti, nakam sevginin sonu... <font color=red> - BİZİM FİLMLƏR</font> Evdəki əşyalar öz-özünə yanır, azan oxunanda sönür <font color=red> - Azərbaycanda müəmmalı hadisə</font> “Hara getsəm əlidolu qayıdan insanam” <font color=red> - Aysun (VİDEO - FOTO)</font> Rafael Ağayev: "Tokioya qızıl medal üçün yola düşəcəyəm" Tibbi maskalar gömrük rüsumundan <font color=red>AZAD OLUNDU</font> SON DƏQİQƏ! “28 Mall” bağlandı Azərbaycanda dərslərin dayandırılması müddəti uzadıldı <font color=red> - RƏSMİ QƏRAR</font> Yeni icra başçıları nə qədər maaş alacaq? <font color=red> - MƏBLƏĞ</font> Bakıda itkin düşən 2 nəfər tapıldı Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı dəfələrlə artacaq Aydın Xırdalanlının büstü hazırlandı - <font color=red> FOTO</font> Azərbaycanda çörəkbişirmə sobalarının istehsalı artırılır Bakıda dava qəzaya səbəb oldu, yaralı var - <font color=red> FOTO</font> Bakının məşhur körpülərindən birinin söküntüsünə başlanıb Paşinyan metroda biabır oldu - <font color=red> VİDEO</font> “Bloomberg”: Eldar Mahmudovun gəlini milyarderlər küçəsində yaşayır <font color=red> - FOTO</font> ÜST COVID-19-un yoxa çıxacağı tarixdən danışdı Ərdoğan-Putin görüşündə 2 İNANILMAZ MƏQAM: <font color=red> bununla hansı mesaj verildi? - FOTO</font> Koronavirusun simptomları dəyişir Tolik: "Mənim verilişim niyə bağlanmalıdır?" Leyla Əliyevadan Azərbaycanı təsvir edən möhtəşəm videoçarx paylaşımı <font color=red> - VİDEO</font> Bakıda qadın avtobusda çinli sərnişini koronavirusa görə qovdu <font color=red> - VİDEO</font> Azərbaycanda daha 3 nəfərdə koronavirus AŞKAR EDİLDİ <font color=red> - SON DƏQİQƏ</font> Çinliləri koronavirusla mübarizədə güclü edən qidalar <font color=red> – SİYAHI</font> İrandan gələn xəbərlər: <font color=red> Kütləvi məzarlıqlar salınır</font> Koronavirusa görə erotik saytlara giriş rekord həddə çatıb <font color=red> - ŞOK SƏBƏB</font> Sumqayıt yolunda hərəkət dayandı Alimlər dəhşətli proqnoz verdi <font color=red> - 70 milyon insan öləcək (FOTO)</font> "Çin koronavirusla bağlı məlumatları gizlədir" <font color=red> - İnanılmaz açıqlama</font> Azərbaycanda 65 nəfər BU SƏBƏBDƏN ÖLDÜ <font color=red> – DƏHŞƏT</font> Azərbaycanda səkkiz nəfərlik ailə karantinə alındı <font color=red> - RƏSMİ</font> Cennifer Lopezin yeni görünüşü kişiləri qorxutdu <font color=red> - FOTOLAR</font> Keçmiş nazir Əli Abbasova vəzifə verildi Murad Dadaşov Toliki cəzalandırdı <font color=red> - Verilişin bağlanıldığı iddia olunur (VİDEO)</font> "Otura biləcəksən?" Zaur Xatunun bədən quruluşuna <font color=red> LAĞ ETDİ - VIDEO</font> Dünya bu qadından danışır: <font color=red> Koronavirusdan sağalan qadın hər şeyi açıqladı - VİDEO</font> Azərbaycanda koronavirus şübhəsi olan şəxslərə xəbərdarlıq edildi Şəhidimiz torpağa tapşırıldı - <font color=red> FOTOLAR</font> Bir ailənin iki gəlini bir-birinə qoşulub Bakıya qaçdı Onlar artıq deputat deyillər: <font color=red> Milli Məclislə vidalaşanlar - SİYAHI</font> Murad Dadaşovdan Xəzər TV-nin rəhbəri kimi İLK AÇIQLAMA - <font color=red> VİDEO</font> Azərbaycanlı jurnalist koronavirusa yoluxdu <font color=red> - FOTO</font> "Dərslərin təxirə salınması Novruz tətilinə qədər uzadılsın" <font color=red> - Ekspert</font> Fədayə Laçının həbs olunmamışdan <font color=red> öncəki LÜKS AVTOMOBİLİ - FOTO</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ!</font> Məşhur futbolçu koronavirusa yoluxdu - <font color=red> FOTO</font> Tısbağa sürətli internetimiz: <font color=red> Problem niyə həll olunmur?</font> Azərbaycanda dəhşət - paltarına od düşən qadın öldü - <font color=red> VİDEO</font> Prezident Lalə Məmmədovaya 3 otaqlı mənzil hədiyyə etdi Planetin ən cazibədar qadın voleybolçuları <font color=red> - FOTOLAR</font> Şəhidimiz ingilis dili müəllimi imiş <font color=red> – FOTO</font> "İcra başçısının kabinetində yatmaq üçün yeri var" <font color=red> - FOTO</font> SON DƏQİQƏ! Məşhur futbolçu koronavirusa yoluxdu <font color=red> - FOTO</font> Paltarının yanmasından gec xəbər tutan qadın dünyasını dəyişib <font color=red> - VİDEO</font> Ərdoğan-Putin razılaşması: <font color=red> Əgər Əsəd əməl etməsə... - İsti şərh</font> Ziyarətlər qadağan edildikdən sonra Kəbənin <font color=red> FOTOLARI</font> "Kənd camaatı işləyir?" <font color=red> - Prezidentdən icra başçısına SUAL</font> Bu cinayətə görə məsuliyyət Ermənistanın üzərindədir <font color=red> - XİN</font> Şəhid əsgərimizin FOTOsu - <font color=red>sabah dəfn ediləcək</font> İlham Əliyev: “Bundan sonra heç vaxt müstəmləkə olmamalıyıq“ SON DƏQİQƏ: Azərbaycan əsgəri şəhid oldu SON DƏQİQƏ: Rusiya və Türkiyə razılığa gəldi <font color=red> - Ərdoğan atəşkəsin başlayacağı saatı açıqladı</font> Çingiz Qənizadədən <font color=red> SENSASİON AÇIQLAMA - VİDEO</font> "Bu, neçənci əsrin xəritəsidir?" <font color=red> - Prezidentdən icra başçısına İRAD</font> Bakıda YPX avtomobillərinin təhlükəli manevrləri <font color=red> (VİDEO)</font> NATO baş katibindən Türkiyə ilə bağlı <font color=red> SON DƏQİQƏ AÇIQLAMASI</font> Koronavirus təqdim edildiyi kimi təhlükəli xəstəlik deyil - <font color=red> Baş infeksionist</font> Bakıda ər arvadını qətlə yetirib - <font color=red> Hadisənin ŞOK SƏBƏBİ</font> “SOCAR Media” “Xəzər” TV-nin payını alıb Müğənni Yaşar kobud şəkildə qayda pozub - <font color=red> Saatda 208 sürət həddi...</font> Neftçalada bununla bağlı heç bir iş görülməyib - <font color=red> Prezident</font> İlham Əliyev bu qadınları təltif etdi <font color=red> - SƏRƏNCAM</font> “İcra baçısı cinsdə, ev paltarında iş otağında ola bilər?” SON DƏQİQƏ! Xəzər TV-nin rəhbəri Murad Dadaşov oldu Azərbaycanlı məmur rüşvətə görə tutuldu - <font color=red> VİDEO</font> Pula toxunmaqla koronavirusa yoluxmaq mümkündürmü? - <font color=red> RƏSMİ</font> Yeni təyin edilən icra başçısından <font color=red> AÇIQLAMA</font> 30 yaşlı yeni başçı kimdir? <font color=red> - DOSYE</font> Nahid Bağırov İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edildi - <font color=red> SƏRƏNCAM</font> <font color=red>Azərbaycanda koronavirus aşkarlanan şəxslərin sayı 6-ya çatdı </font> Neftçalaya yeni icra başçısı təyin edildi - <font color=red> SƏRƏNCAM</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ! </font>Prezident icra başçısını işdən çıxardı Yeni təyin olunan icra başçısının 30 yaşı var: <font color=red> Mirhəsən Seyidov kimdir?</font> Rus qırıcıları Suriyada bombardımana başladı - <font color=red> SON DƏQİQƏ + VİDEO</font> Hazırda əsas karantin xəstəxanaları hansılardır? - <font color=red> Operativ qərargah məlumat verir</font> Bakı metrosunda tibbi maska satan şəxs tutuldu Ərdoğan Rusiyaya getdi - <font color=red> SON DƏQİQƏ!</font> İran Azərbaycan sərhədində son vəziyyət - <font color=red> AÇIQLAMA</font> VI çağırış Milli Məclisin deputatları - <font color=red> SİYAHI</font> Azərbaycanda koronavirusla bağlı son durum açıqlandı Qarabağda dron müharibəsi mümkündürmü? Firuzə İbadova evini göstərdi <font color=red> - VİDEO</font> Bu gün növbədənkənar seçkilərlə bağlı yekun qərar veriləcək “Hər gün gecədən 21 xurmanın çəyirdəyini çıxarıb suya qoyun..." <font color=red> - Əkiz bacıların arıqlama sirri</font> Marsda çəkilən şəkil alimləri ümidləndirdi: <font color=red> burada həyat ola bilər</font> Xəstə vərəm əleyhinə dispanserdə özünü bıçaqladı <font color=red> - Bakıda dəhşət</font> 91 yaşlı qadının sağlamlıq resepti <font color=red> – 15 ildir xəstəlik nədir bilmir</font> Sumqayıtda yaşayış binasında partlayış Prezident onun üçün xüsusi kreslo qoyulmasına irad bildirdi: <font color=red> “Adi stul yoxdur?” - VİDEO</font> Azərbaycan 276 vətəndaşını İrandan təxliyə etdi - <font color=red> RƏSMİ</font> Prezidentdən 9 yaşayış məntəqəsi ilə bağlı <font color=red> SƏRƏNCAM</font> Azərbaycanda nazir vəzifədən azad edildi Türkiyə-İran sərhədində zəlzələ oldu Azərbaycanda uşaqlara bu adların qoyulmasına icazə verilmədi - <font color=red> SİYAHI</font> "Deputatlar da and içsinlər" – <font color=red> Xalq artisti</font> Məktəblərdəki 1 həftəlik tətil belə kompensasiya olunacaq <font color=red>Tolik:</font> "Bu gün toy edib, sabah gedirlər kişi sevgililərinin yanına"- <font color=red> VİDEOMÜSAHİBƏ</font> “Xatirənin əri daha yaxşı xanıma layiqdir“ - <font color=red> Vasif</font> Şəfa Mehmanqızına vəzifə verildi Oqtay Şirəliyevin qızı nazir vəzifəsindən azad edildi - <font color=red> FOTOLAR</font> “Ford” yarıya kimi TIR-ın altına girdi: <font color=red> 2 nəfər hadisə yerində öldü - FOTO</font> SOCAR-ın işçiləri evdən işləyəcəklər - <font color=red> Koronavirusa görə</font> Pərviz Abdullayevdən "Survivor 2020"də möhtəşəm performans - <font color=red> VİDEO</font> Zöhrə Abdullayeva ağladı:<font color=red> “Ən bədbəxt qadınam” - VİDEO</font> İrandan qorxunc xəbər rəsmən təsdiqləndi: <font color=red> Koronovirus bütün ölkəni bürüdü (18+ VİDEO)</font> <font color=red>Məktəblərin 8 Mart dərdi: </font>Şagirdlərin qarşısına məbləğ qoyulur - <font color=red> VİDEO</font> Koronavirus toy-nişan mərasimlərinə də təsir etdi – <font color=red> Şadlıq sarayları: “Virus insanları təşvişə salıb”</font> Koronavirus olub-olmadığınızı bu sadə üsulla yoxlayın <font color=red> - VİDEO</font> Virus mənbəyi olan əyləncə məkanları: <font color=red> İmkanları var, amma dezinfeksiya işləri aparılmır - VİDEO</font> Zorlamaya görə həbs olundu, azadlığa çıxdıqdan sonra eyni qıza təcavüz etdi Novruzda əfv olacaq? - <font color=red> CAVAB</font> <font color=red>Prezident İlham Əliyev Tovuzda “ASAN Həyat” kompleksinin açılışında iştirak edib </font> Təcili yardım maşının sürücüsü qısqanclıqdan həkimi öldürdü Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 240 nəfərə çatıb Artur Rasizadə də koronavirusdan danışdı: <font color=red> “Kütləvi yerlərdən uzaq olmaq lazımdır”</font> Tətil günləri necə kompensasiya olunacaq? - <font color=red> Nazirlikdən AÇIQLAMA</font> Bakıda 15 dərəcə isti olacaq - <font color=red> HAVA PROQNOZU</font> “Mənə bəxtəvər demək söyüş söymək kimidir” - <font color=red> Video</font> Samirə "Eurovision"da bu mahnını oxuyacaq <font color=red> - VİDEO</font> <font color=red>Yusif, Raul, Zəhra... </font>- Bu il uşaqlara ən çox qoyulan adlar - <font color=red> SİYAHI</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ! </font>54 min məhbus koronavirusa görə azadlığa buraxıldı Moskvada 50-yə yaxın aviareys təxirə salındı Azərbaycanda ŞOK OLAY: <font color=red> 6 ilin gəlinini qaçırdılar – FOTO</font> ABŞ-da vəkil və "Amazon"un işçisi də koronavirusa yoluxdu Böhran başladı - <font color=red> Dolların taleyi necə olacaq?</font> Tanınmış teleaparıcının villasında oğurluq: <font color=red> Unitaza kimi aparıblar - VİDEO</font> Tuba hamam səhnəsindən danışdı Bir litrlik bu balon maşınınızı yanğından qoruyacaq <font color=red> - DYP-dən SOSİAL ÇARX</font> SON DƏQİQƏ: ABŞ-da FÖVQƏLADƏ VƏZİYYƏT <font color=red> – Ölü sayı artır, Tramp olay yerinə gedəcək </font> Prezident İlham Əliyev Ağstafa rayonuna səfər edib - <font color=red> FOTO</font> <font color=red>İrandan qorxudan görüntü:</font>Virusdan ölənləri basdırmağa yer tapılmır? - <font color=red> İDDİA - VİDEO</font> <font color=red>"Kiloyla qızıllarım var"</font>- Əməkdar artistdən TƏƏCCÜBLƏNDİRƏN AÇIQLAMA - <font color=red> FOTO</font> Əfqanıstanın Azərbaycandakı səfirinin otağı qarət edildi, 60 min manat oğurlandı Kadirin yeni tərəf müqabili o ola bilər Rusiyanın təriflənən "Pantsir"ini Türkiyə belə vurdu - <font color=red> VİDEO</font> Azərbaycanda ilk dəfə bu şəxslərə müavinət veriləcək "Çayxanada, moykada oğlanlar niyə öpüşürlər ki?.." – <font color=red> Müğənni</font> Əhaliyə koronavirusla bağlı sevindirici xəbər - <font color=red> VİDEO</font> Dəm qazı yenə can aldı - <font color=red> Bakıda FACİƏ</font> "Sevincdən ürəyi partlayıb" - Xalq artisti dünyasını avtobusda dəyişib - <font color=red> VİDEO</font> İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 77 nəfərə çatdı Azərbaycanda məktəblərin bağlanma müddəti uzadıla bilər - <font color=red> VİDEO</font> İlham Əliyevdən yeni təyinat - <font color=red> Sərəncam</font> Bu ölkədə istifadə olunan tibbi maskaları yeni adı ilə satışa göndərdilər <font color=red>SON DƏQİQƏ: </font>Türkiyə Əsədin təyyarəsini vurdu Azərbaycanda toy və yas mərasimləri təxirə salına bilər - <font color=red> AÇIQLAMA</font> ““Səni mən adam eləmişəm” deyib işdən çıxmağımı istədi...” - <font color=red> Qalmaqal</font> Ərdoğan Rusiya və İran prezidentlərinə müraciət etdi <font color=red> - SON DƏQİQƏ</font> Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi <font color=red> LƏĞV EDİLDİ</font> Havalar isinəndə koronavirus məhv olacaq? - <font color=red> Professordan açıqlama</font> “Azerbaijan Design Award” mükafatlandırma mərasimi keçirilib <font color=red> - FOTOLAR</font> Koronavirusun digər viruslara nisbətən qalıcılıq müddəti azdır - <font color=red> Dezinfeksiya Mərkəzi</font> "Minimum əməkhaqqının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq" - <font color=red> Anar Kərimov</font> Bakıda piyada keçidində DƏHŞƏTLİ QƏZA - <font color=red> VİDEO +18</font> Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi ləğv olundu - <font color=red> Nazirdən əmr</font> “Bu foto Bakıda çəkilməyib” - <font color=red> FOTOFAKT</font> İcra başçısı 1-ci müavinini işdən çıxardı - <font color=red> Əhəd Abıyevin qardaşıdır</font> Röya ÜST-ün tövsiyəsinə uyğun olaraq solo konsertinin vaxtını dəyişib Əhaliyə əmək haqqları ilə bağlı - <font color=red> ŞAD XƏBƏR</font> Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların son vəziyyəti <font color=red> AÇIQLANDI</font> Ərdoğanın görüşdüyü “İnstagram” fenomeninin anası həbs edildi - <font color=red> Rüşvətə görə</font> Ailənin 5 üzvü siçan dərmanından zəhərləndi - <font color=red> QOBUSTANDA</font> Məktəblər və universitetlər bu səbəbdən bağlanıbmış - <font color=red> Baş infeksionist DETALLARI AÇIQLADI</font> Birinci sinfə qeydiyyatdan keçə bilməyənlər nə etməlidir? - <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Mütəxəssislər koronavirusa yoluxmanı müəyyən etmək üçün sadə metod təklif edirlər Nazirlər Kabineti Aparatına yeni şöbə müdiri təyin edilib Əli Əsədovdan yüksək vəzifəyə - <font color=red> TƏYİNAT</font> Nüşabə Ələsgərli - “Ərim lap kötücəm yaşındadır, partlasınlar” - <font color=red> FOTO</font> Apteklərdən sürətli koronavirus testi axtaranların <font color=red> NƏZƏRİNƏ</font> Prezident Mikayıl Cabbarova yeni vəzifə verdi - <font color=red> SӘRӘNCAM</font> Azərbaycanda koronovirusa yoluxanlar üçün ayrılan xəstəxanadan görüntülər yayıldı - <font color=red> VİDEO</font> Babəkdə "protiv" gedərək təhlükə yaradan "Range Rover" - <font color=red> VİDEO</font> Koronaviruslu xəstəyə ağciyər köçürüldü Karantin xəstəxanasının baş direktorundan əhaliyə <font color=red> MÜRACİƏT</font> <font color=red>Azərbaycanda zəlzələ oldu </font> İlhamə Quliyeva ilə bağlı etiraf: <font color=red> “Ayağı çürüyübmüş“ - VİDEO</font> Prezident Mikayıl Cabbarova yeni vəzifə verdi <font color=red> - SƏRƏNCAM</font> “Bu görüşlərin niyə seçkilərdən əvvəl keçirilmədiyi mənə aydın olmasa da..." <font color=red> - Keçmiş dövlət müşaviri</font> SON DƏQİQƏ: Azərbaycanda məktəb və universitetlər bağlandı <font color=red> - RƏSMİ</font> SON DƏQİQƏ!Bakıda koronovirus videosu ilə bağlı <font color=red> RƏSMİ AÇIQLAMA - VİDEO</font> Azərbaycanda dəhşətli qəza: <font color=red> Ölənlər və yaralananlar var - FOTOLAR</font> Türkiyə ordusunun cavab zərbəsi Rusiya hərbiçilərini vahiməyə saldı <font color=red> - Silahlarını atıb belə qaçdılar (VİDEO)</font> Çılpaq halda döyülüb görüntüləri çəkilən müğənni: <font color=red> “Oğlum videomun altına şərh yazıb” - VİDEO</font> Neft Daşlarında dalğanın hündürlüyü 6 metr olub <font color=red> - FAKTİKİ HAVA</font> Azərbaycanda dərslərin dayandırılması fikirləri barədə <font color=red> rəsmi açıqlama</font> “Röya ilə münasibətim yoxdur, olmasını da istəmirəm“ <font color=red> - Natavandan sərt sözlər</font> Bakı metrosunda problem <font color=red> - Sərnişinlər təxliyə edildi</font> İranda küçədə insanlar koronavirusdan belə ölür <font color=red> – Ürəyi zəif olanlar baxmasın! - VİDEO</font> SON DƏQİQƏ: Türkiyədə avtobusa raket atdılar, yaralılar var <font color=red> - FOTO (VİDEO)</font> Azadlığa yeni çıxan Fədayə Laçın axtarışa verilən meyxanaçı ilə <font color=red> BİR YERDƏ - FOTO</font> "Məktəblərdə dərslər dayandırılsın, sonra gec olacaq" <font color=red> - TƏKLİF</font> Azərbaycanda nazir müavini metrodan istifadə edir <font color=red> - FOTO</font> Bakıda təkəri sıradan çıxan avtomobil maneəyə çırpıldı <font color=red> - FOTO</font> UEFA koronavirusa görə <font color=red> TƏCİLİ TOPLANIR</font> Heydər Əliyev prospektində tıxac var Həyat yoldaşı Devid Bekhemi hobbisinə görə ələ saldı -<font color=red> VİDEO </font> Bakıda yağıntılı hava şəraiti hökm sürür Övladlarını mirasdan məhrum edən 10 məşhur milyarder <font color=red> - Siyahı</font> Rusiya Suriya daxilində Türkiyə aviasiyasının təhlükəsizliyini təmin etməyəcək İçərişəhərdə koronavirus şübhəsi olan şəxsi həkimlər aparmağa gəldi <font color=red> - VİDEO</font> İtaliyada bir gündə 600-dən çox insanda virus aşkarlandı Beşqat dünya çempionu qorxunc xəstəlikdən dünyasını dәyişdi <font color=red> - İranda - FOTO</font> Koronavirusun miqyası böyüyür <font color=red> - İndi də bu ölkədə tapıldı</font> Hamı Əsədin bazasını yox edən türk pilotların bu addımından danışır <font color=red> - Möhtəşəm GÖRÜNTÜ (FOTO)</font> Koronavirusla bağlı Azərbaycanda hansı tədbirlər görülür? <font color=red> - RƏSMİ AÇIQLAMA</font> Ermənistan əhalisi təşviş içindədir: <font color=red> "Tibbi maskalar yoxdur, koronavirusa yoluxma halı artır"</font> Prostat xərçənginin əsas ƏLAMƏTLƏRİ <font color=red> - MÜTLƏQ OXUYUN!</font> 100 min miqrant Türkiyə sərhədini keçdi SON DƏQİQƏ! Türkiyə Ordusu Hələbdəki hərbi hava limanını dağıtdı <font color=red> (ANBAAN VİDEO)</font> Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların <font color=red> SON DURUMU</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ!</font> Avropa Birliyi İdliblə bağlı toplanır SON DƏQİQƏ - Türk Ordusu Neyrab hərbi hava limanını darmadağın etdi <font color=red> - VİDEO</font> Azərbaycan vətəndaşları İrandan <font color=red> TƏXLİYYƏ OLUNACAQ</font> Evli cütlüklər eyni otaqda yatmamalıdır <font color=red>– Alimlərdən ŞOKA DÜŞƏCƏYİNİZ RƏY </font> Koronavirusun erkən əlaməti <font color=red> - Heç də qızdırma deyil - VİDEO</font> Xəstələrin çoxu koronavirusu evdə keçirir <font color=red> - Lakin xəbərləri olmur</font> Ərdoğan: “Mübarizəmizdən bir an geri qalsaq, daha böyük itkilər verəcəyik” 300 milyon il əvvəl Azərbaycanın dünyadakı yeri <font color=red> (FOTOLAR)</font> Nərimanovda həyət evlərində yanğın başlayıb <font color=red> - FOTOLAR</font> Təhsil Nazirliyinin rəsmisindən məktəblərin bağlanması tələbinə <font color=red> REAKSİYA</font> TƏBİB-dən Azərbaycanda koronavirusa yoluxan şəxslərlə bağlı <font color=red> AÇIQLAMA</font> Naxçıvanda internetin qiyməti ucuzlaşdı Türklər hərəkət edən hər şeyi vurur <font color=red> - Rus jurnalist ŞOK FAKTLARI açıqladı + VİDEO</font> İranda olmuş əcnəbilərin ABŞ-a girişinə <font color=red> QADAĞA</font> Türkiyə ordusu bombalayır: Əsədin əsgərləri qaçıb-gizlənir <font color=red> - Ruslar ŞOK GÖRÜNTÜLƏRİ yaydı</font> Növbəti sərəncam gecikəcək <font color=red> - Novruzda ƏFV OLMAYACAQ</font> Koronavirusun gələcəyi məlum oldu, amma biz onu görməyə bilərik Araqdan koronavirusa qarşı istifadə etmək olar <font color=red> - virusoloq alim</font> Hər axşam bu vasitə ilə burnunuzu yuyun <font color=red> - Koronavirusa qarşı ən effektiv üsul</font> Koronavirusa görə iş yerində bunlara əməl edin! <font color=red> - ÜST AÇIQLADI</font> Karyerasına 15 yaşından başlayan rəhbər <font color=red> - Uğur hekayəsi</font> <font color=red>TƏCİLİ!</font> Türkiyə dəhşətli virusa görə daha üç ölkəyə uçuşları dayandırdı Böyük itkilər verən Əsəd dünyaya yalvardı: <font color=red> Türkiyəni DAYANDIRIN</font> Putin İrana kömək etməyə hazır olduğunu bildirib <font color=red> - SƏBƏB İSƏ...</font> Təhsil Nazirliyi koronavirus təhlükəsi ilə bağlı qərargah yaratdı Məktəblərdə psixoloq ştatının sayı müəyyənləşdi <font color=red> - QƏRAR</font> İtaliya çempionatı koronavirusa görə təxirə salındı <font color=red> - FOTO</font> İranda koronavirus şübhəlilərinin saxlandığı xəstəxana yandırıldı <font color=red> - ANBAAN VİDEO</font> Koronavirus aşkarlanan Azərbaycan vətəndaşlarının yaşları açıqlandı <font color=red>SON DƏQİQƏ</font> - Azərbaycan İranla sərhədi bağladı - RƏSMİ İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 43-ə çatdı "Gəl də bu Azərbaycana qurban olma" - <font color=red> Demet Akalın</font> Təhsil Nazirliyindən müəllimin "Məsti xumar" oynamağına <font color=red> RƏSMİ MÜNASİBƏT</font> Koronavirusun yayılma və təsir riski artır - <font color=red> ÜST-dən açıqlama</font> İtaliyada brend qoruyucu maskalar satılıb - <font color=red> 190 avro</font> İranda deputat koronavirusdan öldü - <font color=red> SON DƏQİQƏ - FOTO</font> Bakıda gənc qadın pnevmaniyadan vəfat etdi "Türkiyəyə kömək üçün..." - <font color=red> ABŞ-dan AÇIQLAMA</font> Tanınmış bloqerin ad günündə faciə: <font color=red> 3 ölü, 6 yaralı - FOTO</font> Martda 15 gün iş olmayacaq Xalq artistinin ölümünün təfərrüatı: <font color=red> Nəvəsigilə qonaq gedirmiş... - FOTO</font> Bakıda idarəetmədən çıxan avtomobil digər minik maşınını aşırıb - <font color=red> VİDEO</font> Üç futbolçusu koronavirusa yoluxdu – <font color=red> Klubu rəsmən açıqladı</font> Qərargah: Karantində olan şəxslərin sayı ilə bağlı dəqiq məlumat vermək çətindir Xəstənin pul və qızıl üzüyünü oğurladılar <font color=red> - Ağstafa xəstəxanasında</font> Üzücü xəbər: Azərbaycanın Xalq artisti vəfat etdi <font color=red> - FOTO</font> Azərbaycanda daha bir şəxs karantinə alındı - <font color=red> Koronavirus təhlükəsi</font> Çində koronavirusla bağlı DƏHŞƏTLİ GÖRÜNTÜLƏR: <font color=red> Dünya bu VİDEO-dan danışır</font> Gürcüstandan vətəndaşlarına çağırış: <font color=red> "Bu 4 ölkəyə getməyin"</font> Azərbaycanda koronavirusa yoluxmuş şəxsin yerləşdirildiyi xəstəxana məlum oldu SON DƏQİQƏ: “Lukoil” şirkətinə məxsus helikopter <font color=red> QƏZAYA UĞRADI</font> Prezidentin nazirlərin VI toplantısındakı çıxışı <font color=red> - TAM MƏTN</font> Təcili - Ərdoğan Trampla danışdı SON DƏQİQƏ! Parlamentdə 4 nəfər koronavirusa yoluxdu: <font color=red> Bütün iclaslar təxirə salındı - İranda</font> Azərbaycanda bu insanlar koronavirusa yoluxa bilər <font color=red> - RİSK SİYAHISI</font> Karantinə alınan şəxslər ictimai qaydaları kobudcasına pozur <font color=red> - Qərargah</font> 24 min əhaliyə ŞAD XƏBƏR - <font color=red> Prezidentdən SƏRƏNCAM</font> “Lotos” Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında güclü yanğın - <font color=red> VİDEO</font> Prezidentdən müddətli həqiqi hərbi xidmətlə bağlı <font color=red> SƏRƏNCAM</font> İranda yeni koronavirusdan ölənlərin sayı 34-ә yüksəlib DİQQƏT! Rəsmilər koronavirusla bağlı sualları cavablayacaq <font color=red> - FOTO</font> Bakıda daha bir piyadavurma: taksi sürücüsü gənc qızı vurdu - <font color=red> VİDEO</font> Putinin verdiyi ən gərgin müsahibə <font color=red> - "Heç kəs boş yerə "dubinka" ilə döyülmür" - VİDEO</font> QMİ-dən koronavirusla bağlı məscidlərə tapşırıq <font color=red> - Ümrə ziyarəti dayandırıla bilər (VİDEO)</font> Koronavirusla bağlı daha bir TƏŞVİŞ <font color=red> – DİN açıqlama verdi</font> Bakı Polisindən koronavirus <font color=red> AÇIQLAMASI</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ! </font>Azərbaycanda koronavirusa ilk yoluxma halı QEYDƏ ALINDI Sanitar-gigiyena tələblərinə əməl etməyən Un məmulatları sexi bağlandı <font color=red> - FOTOLAR</font> <font color=red>SON DƏQİQƏ:</font> Rusiyanın "Admiral Makarov" döyüş gəmiləri Türkiyəyə yaxınlaşır Metroda qadının iştirakı ilə “qaydasız döyüş” <font color=red> - VİDEO</font> "Rusiya ilə 16 dəfə vuruşmuşuq, yenə vuruşarıq" - <font color=red> Türkiyə prezidentinin müşaviri</font> Dövlət orqanlarında vakant vəzifələr - <font color=red> Müsahibə elan edilib</font> <font color=red>Azərbaycan Müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib </font> Mart ayına olan hava proqnozu açıqlandı Güclü külək fəsadlar törətdi, kəndlər qazsız qaldı - <font color=red> FOTOLAR</font> Koronavirusa yoluxmuş iranlıya Gürcüstanlılardan qəribə reaksiya - <font color=red> VİDEO - FOTO</font> “Vəziyyət nəzarətdən çıxıb, Türkiyə daha ağır zərbələr vuracaq” <font color=red> - Politoloqdan açıqlama</font> Daha bir Prezident və XİN rəhbəri karantinə alındı <font color=red> - Koronavirusa görə</font> Həbs edilən icra başçısı Neftçalanı belə talayıb <font color=red> - FOTOLAR</font> Türkiyə rus helikopterini vurdu <font color=red> - Şəhidlərin qisası alındı (ANBAAN VİDEO)</font> NATO təcili toplanır - <font color=red> Türkiyə tələb etdi</font> 33 türk əsgərinin şəhid olduğu hücumun görüntüləri yayıldı - <font color=red> VİDEO</font> SOCAR prezidenti Gürcüstan və Türkmənistan rəsmiləri ilə görüşüb Azərbaycanda iki vəzifəyə <font color=red> TƏYİNAT</font> Prezident yeraltı piyada keçidinin açılışında <font color=red> - FOTOLAR</font> "Türk əsgəri o nöqtədə olmamalı idi" - <font color=red> Rusiya iddiaları qəbul etmir</font> "Məlumatlar həqiqətə uyğun deyil" <font color=red> - DSX-dən koronavirusla bağlı AÇIQLAMA</font> Roma Papası da xəstələndi <font color=red> - Koronavirus katolikləri təşvişə salıb</font> <font color=red>Bakı sakinləri: </font>"Amerika koronavirusu qəsdən yayıb" - <font color=red>VİDEOSORĞU </font> İsrail Suriya Ordusunun mövqelərinə aviazərbələr endirib, <font color=red> yaralananlar var</font> SON DƏQİQƏ! Bakıdan gedən iranlı tələbədə koronavirus aşkarlandı Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı iş <font color=red> ALİ MƏHKƏMƏDƏ</font> Bakıda yüksək sürət qəzaya səbəb oldu - <font color=red> ANBAAN VİDEO</font> Türkiyə şəhidlərin intiqamını belə aldı - <font color=red> DARMADAĞIN ETDİ - VİDEO</font> Türkiyə ordusu 33 şəhid verdi "Bakubus"ın avtobuslarında dezinfeksiya işləri aparılıb <font color=red> - FOTOLAR</font> “E-Media Group”un təşkilatçılığı ilə “Xocalı: tarixin qan yaddaşı” adlı rəsm sərgisi açılıb <font color=red> - FOTOLAR</font> XİN-də Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə bağlı rəsm və fotolardan ibarət sərgi açılıb <font color=red> - FOTOLAR</font> Mikayıl Cabbarov: "Gürcüstan Azərbaycan üçün əhəmiyyətli iqtisadi tərəfdaşdır" Ucardan ev istəyən məcburi köçkünə Dövlət Komitəsindən cavab <font color=red> - VİDEO</font> Samuxda "Vətən Sərhəddən Başlayır" adlı layihə həyata keçiriləcək "Bilə-bilə Aynurun üstünə getdim" <font color=red> - Nazilə Səfərli</font> Çindən KORONAVİRUSLA bağlı <font color=red> İNANILMAZ QƏRAR</font> Kukla teatrının direktoru beynəlxalq festivalda Polis çay evində əməliyyat keçirdi, saxlanılan var <font color=red> - VİDEO - YENİLƏNİB</font> Bakının mərkəzində "07" sürücüsündən təhlükəli ŞOU - <font color=red> VİDEO</font> Sabirabadda müəllimə bıçaqlandı Koronavirusa görə Azərbaycanda məktəblər bağlanacaq? - <font color=red> Rəsmi cavab</font> Azərbaycanda koronavirusla bağlı son durum - <font color=red> VİDEO</font> Azərbaycanda şok hadisə: <font color=red> 3 uşaq anası kişini qaçırdı - VİDEO</font> AQTA-nın laboratoriyaları xüsusi hazırlıq vəziyyətinə gətirildi - <font color=red> Koronavirusla bağlı - FOTO</font> "Bilə-bilə Aynurun üstünə getdim" - <font color=red> Nazilə Səfərli</font> Azərbaycanda koronavirusa görə qərargah yaradıldı Adı qumarda hallanan Vüsalə: <font color=red> "İyrənc yolla milyonlar qazanmışam"</font> "Rus Barbisi" çılpaq fotoları ilə heyran etdi <font color=red> - FOTOLAR</font> "Muğam oxuyan qızları imkanlı daydaylarla min oyundan çıxarkən gördüm" İranın vitse-prezidenti da koronavirusa yoluxdu Bakı metrosunun bütün stansiyalarında hərəkət bərpa edildi Sosial şəbəkədə yayılan bu videoya görə baş həkim işdən çıxarıldı - <font color=red> VİDEO</font>